حسین طاهریراحت روحم راحت جانم

راحتِ روحم، راحتِ جانم

قُوّتِ قلبَم، اِی ضَرَبانم

حِصنِ حَصینم، کَهفِ اَمانم

نمکِ عِشقتو تو شَرَیانم

نمکِ عِشقتو تو شَرَیانم

اِی دَمِ اوّل و اِی دَمِ آخرم

تا خدا هست و تو هستی بالا سَرَم

اسمِ کسی رو به جز تو نمیبرم، اَرباب

اِی دَمِ اوّل و اِی دَمِ آخرم

تا خدا هست و تو هستی بالا سَرَم

اسمِ کسی رو به جز تو نمیبرم، اَرباب

مَشهدم کربلا، اَشهَدم یا حسین

یک قَدَم تا حَرَم، یک نَفَس تا حسین

یک قَدَم تا حَرَم، یک نَفَس تا حسین

اِی همه جونَم، تاب و تَوونَم

سِرِّ دَرونم، شور جُنونم

از تو ممنونم، به تو مَدیونَم

بی تو میمیرم و با تو میمونم

بی تو میمیرم و با تو میمونم

همه‌ی هَستیمو پای تو میذارم

تنها دِلَم رو به دست تو می‌سپارم

تو منو دوست داری، من تو رو دوست دارم، اَرباب

مَشهدم کربلا، اَشهَدم یا حسین

یک قَدَم تا حرم، یک نَفَس تا حسین

من و هوای حَرَمِت آقا

من و هوای حَرَمِت آقا

من و صفای کَرَمِت آقا

من و دعای کَرَمِت آقا

کاش بِمیرم تو مُحَرّمِت آقا

کاش بِمیرم تو مُحَرّمِت آقا

یه کاری کن که برای تو جون بِدَم

جونَمو آقا تو راه جُنون بِدَم

به مادرتو خودم رو نشون بِدَم اَرباب

تو حَرَم جای من، تو دِلَم جای تو

تو حَرَم جای من، تو دِلَم جای تو

کربلای مَنه گیرِ اِمضای تو

مَشهدم کربلا، اَشهَدم یا حسین

یک قَدَم تا حَرَم، یک نَفَس تا حسین