محمود کریمیمن شکر حق دست بر قضا

من شکرِ حق دستِ بر قضا

بینِ اولادِ مرتضی

هستم مهمونِ سفره‌ی

علی‌بن‌موسی‌الرضا

علی‌بن‌موسی‌الرضا

سلام آقا، سلام جانان

سلام محبوبم، سلام سلطان

ای صاحب و سلطانم، ای شاهِ خراسانم

علی‌جانم علی‌جانم

راهی به حریمِ عشق، غیر از تو نمی‌دانم

علی‌جانم علی‌جانم

ای صاحب و سلطانم، ای شاهِ خراسانم

علی‌جانم علی‌جانم

راهی به حریمِ عشق، غیر از تو نمی‌دانم

علی‌جانم علی‌جانم

ای مشهد دُرّ و ایران صَدَف

گُنبدِش خورشیدِ شَرَف

گُلدستَش عینِ کربلاست

اِیوان‌هاش اِیوانِ نجف

تو خورشیدِ خراسانی

چه درباری و چه سُلطانی

ای شمعِ شَبِستانم

خورشیدِ فروزانم

علی‌جانم علی‌جانم

تو صاحبِ این خاکی

در خاکِ تو مِهمانم

علی‌جانم علی‌جانم

من شکرِ حق دستِ بر قضا

بینِ اولادِ مرتضی

هستم مهمونِ سفره‌ی

علی‌بن‌موسی‌الرضا

ای صاحب و سلطانم، ای شاهِ خراسانم

علی‌جانم علی‌جانم

راهی به حریمِ عشق، غیر از تو نمی‌دانم

علی‌جانم علی‌جانم

در اَسرارِ اَسماء و حروف

اسمِ تو سِرِّ یا رئوف

با اَشکِت به دلها رسید

اَسرارِ جانسوزِ لُهوف

اَسرارِ جانسوزِ لُهوف

به اذنِ تو عزاداریم

مُحَرّم رو از رضا داریم

ای دردِ تو دَرمانم

ای عهدِ تو پِیمانم

علی جانم علی جانم

در روضه به اذنِ تو

از خِیلِ غُلامانم

علی جانم علی جانم

من شکرِ حق دستِ بر قضا

بینِ اولادِ مرتضی

هستم مهمونِ سفره‌ی

علی‌بن‌موسی‌الرضا

سلام آقا، سلام جانان

سلام محبوبم، سلام سلطان

سلام آقا، سلام جانان

سلام محبوبم، سلام سلطان

ای بانیِ اَشکِ عالمین

عالَم رو بُردی زیرِ دین

تو فرمودی اِبنُ الشّبیب

یا رَیّان فَابکِ لِلحُسین

حسین‌جانم، سلام اَرباب

ببین اَشکامو، منو دریاب

با سینه‌زنان اِمشب از عشقِ تو می‌خوانم

حسین‌جانم حسین‌جانم

آقا به‌فدای تو، هم جانِ عزیزانم

حسین‌جانم حسین‌جانم

ای شهدِ شیرینِ عاشقی

سوز و تَسکینِ عاشقی

لیلای صحرایِ جنون

مولای دینِ عاشقی

بیدارم کن، بهارم کن

به تیغِ مُژگان، شِکارم کن

با یادِ تو بارانم، اَبری و پریشانم

حسین‌جانم حسین‌جانم

من زنده‌ی بی‌روحم، تو جانی و جانانم

حسین‌جانم حسین‌جانم

حسین‌جانم حسین‌جانم