حسین سیب سرخییا حسین دنیا بدون عشقت نداره معنا

یا حسین دنیا بدونِ عشقت نداره معنا

با تو پَر می‌گیریم سمتِ خدا

می‌رسیم به قافله‌ی شهدا سوی کرب و بلا

من بی تو یا حسین

آواره‌ام به خدا، بیچاره‌ام به خدا

نوکرِ تو نباشم، هیچ‌کاره‌ام به خدا

من بی تو یا حسین

آواره‌ام به خدا، بیچاره‌ام به خدا

نوکرِ تو نباشم، هیچ‌کاره‌ام به خدا

من بی تو یا حسین

آواره‌ام به خدا، بیچاره‌ام به خدا

نوکرِ تو نباشم، هیچ‌کاره‌ام به خدا

کُلُّ یَومٍ عاشورا

کُلُّ عَرضٍ کربلا

کُلُّ یَومٍ عاشورا

کُلُّ عَرضٍ کربلا

هَوَّنَ ما نَزَّلَ بِی اَنَّهُ بِعَینِ الله

هَوَّنَ ما نَزَّلَ بِی اَنَّهُ بِعَینِ الله

هر چی که دارم میدم

اَصغر و اَکبر میدم

هر چی که دارم میدم

اَصغر و اَکبر میدم

من به رَهِ معشوقم، سَر میدم

رؤیای منی، دنیای منی

من مالِ توأم، تو مالِ منی

هَوَّنَ ما نَزَّلَ بِی اَنَّهُ بِعَینِ الله

هر چی که دارم میدم

اَصغر و اَکبر میدم

هر چی که دارم میدم

اَصغر و اَکبر میدم

من به رَهِ معشوقم، سَر میدم

رؤیای منی، دنیای منی

من مالِ توأم، تو مالِ منی

رؤیای منی، دنیای منی

من مالِ توأم، تو مالِ منی

من مالِ توأم، تو مالِ منی

یَومٌ عَلی وَجهِ الثَّری بِالعَرا عَزیزَ الله

تنت به روی خاک و به زیرِ سُمَّ اَسبها

ناله‌ی تو پیچیده وا اُمّا

از پشتِ گلو میگیره وضو

خَنجَر یه طرف، تو دستِ عَدو، پَس فاطمه کو

هر چی که دارم میدم

اَصغر و اَکبر میدم

من به رَهِ معشوقم، سَر میدم

رؤیای منی، دنیای منی

من مالِ توأم، تو مالِ منی

رؤیای منی، دنیای منی

من مالِ توأم، تو مالِ منی

آقای مَنی، آقای مَنی

‌ما موجِ دریاییم، سربازِ زهراییم

‌ما موجِ دریاییم، سربازِ زهراییم

واسه‌ی سَر دادن، سوی تو می‌آییم

ما همه گِردِ شَمعِ رُخسارِ توییم

ما همه مَدیونِ علمدار توییم

تا نَفَس داریم ای حسین یارِ توییم

یا حسین اَرباب، یا حسین اَربابم

واسه‌ی سَر دادن، سوی تو می‌آییم

ما همه گِردِ شَمعِ رُخسارِ توییم

ما همه مَدیونِ عَلَمدارِ توییم

تا نَفَس داریم ای حسین یارِ توییم

یا حسین اَرباب، یا حسین اَربابم

یا حسین اَرباب، یا حسین اَربابم

‌ما موجِ دریاییم، سربازِ زهراییم

واسه‌ی سَر دادن، سوی تو می‌آییم

ما همه گِردِ شَمعِ رُخسارِ توییم

ما همه مَدیونِ علمدار توییم

تا نَفَس داریم ای حسین یارِ توییم

در دلها غوغا شد، تا حرفِ آقا شد

بازَم حَرفِ عِشقِ مجنون و لِیلا شد

ما که دِلداده، تو یگانه دِلبری

چه قَدَر خوبه، این روزای نوکری

میدونم ما رو، با نگاهی میخری

یا حسین اَرباب، یا حسین اَربابم

باز اَشکام جاریه، چه شور و حالیه

باز تو کَرب و بلا، جای ما خالیه

دِلَمو بُرده، رَقصِ پَرچمت آقا

می‌گیرم یک روز، بَراتِ کرب و بلا

با دعاهای، آقامون امام رضا

یا حسین اَرباب، یا حسین اَربابم

ما هر روز و هر شب

در شور و تاب و تَب

تو روضه‌ها هستیم از کَرَم زینب

ما که عُمریه خادمِ خواهرِتیم

غرقِ در ماتَم، از غَمِ خواهرِتیم

ما همه آقا، آدمِ خواهرِتیم

یا حسین اَرباب، یا حسین اَربابم

عَلی الصَّباحِ قیامت

که سَر زِ خاک برآرَم

به گفتگوی تو باشم

به جستجوی تو باشم