نگاهی کوتاه به حوزه‌ی علمیه‌ی تهران

اگر کسی بخواهد وارد حوزه‌ی علمیه بشود و مسیر طلبگی را آغاز کند، شایسته است که از سیر تحصیل علوم دینی در حوزه‌ی علمیه آگاه باشد تا بداند که چه مسیری را در پیش دارد. همچنین برای پیشبرد اهدافش برنامه‏‌ریزی کند. در این اینفوگرافی سیر تحصیل علوم دینی در حوزه‌ی علمیه‌ی تهران به تصویر کشیده شده است. در این کلیپ نگاهی کوتاه به حوزه‌ی علمیه تهران انداخته و به طور اجمالی با فضای طلبگی کمی آشنا می‌شویم.

اینفوگرافی
کلیپ تصویری