درباره ما​

ثبات؛ مجموعه‎‎‏‏‏ای است متشکل از طلاب و دانشجویانی که در عرصه‎‏‎‏‎‏های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی فعالیت می‏‏‎‏‎‎‎کنند. مجموعه‏‏‎‏‎‎‏ی ثبات در نظر دارد که به صورت یک تشکیلات منسجم با یکسو کردن اراده‏‎‏‎‏‎‏ها به سمت اهداف خود قدم بردارد.

سدید

واحدی برای رصد، تحلیل و انتشار اطلاعات

رشد

پرونده‏‎‏‎‏‎ای ویژه برای ارتقاء ابعاد مختلف زندگی

قسط

واحدی برای فعالیت اقتصادی و انفاق مالی

برکت

واحدی برای هم‏‎‏‎‏‎افزایی انسانهای بخشنده