مرتضی زالیبه تو از دور سلام

به تو از دور سلام

به تو از دور سلام

به تو ای شاه غریب از طرف مور، سلام

به تو از دور سلام

به تو ای شاه غریب از طرف مور، سلام

به تو از دور سلام

میزنه واسه زیارت دلِ من شور، سلام

به تو از دور سلام

به حسین از طرف وصله‌‌ی ناجور، سلام

به حسین از طرف وصله‌‌ی ناجور، سلام

به تو از دور سلام

به تو ای شاه غریب از طرف مور، سلام

به تو از دور سلام

میزنه واسه زیارت دلِ من شور، سلام

به تو از دور سلام

به حسین از طرف وصله‌‌ی ناجور، سلام

و هُوَ الکریم، اِبنُ الکریم

و اَخُ الکریم و جَدُّه خَیرُ الانام

و هُوَ الامام، اِبنُ الامام

و اَخُ الامام و حُبهُ خَیرُ التَّمام

حسین آقام آقام آقام آقام

همه دنیام حسین

من تو رو فقط برا خودِ تو میخوام، حسین

همه دنیام حسین

یاد گرفتم اِسمتو از لبِ بابام حسین

همه دنیام حسین

واسه اربعین بِده تَوون به پاهام حسین

واسه اربعین بِده تَوون به پاهام حسین

همه دنیام حسین

من تو رو فقط برا خودِ تو میخوام، حسین

همه دنیام حسین

من تو رو فقط برا خودِ تو میخوام، حسین

همه دنیام حسین

واسه اربعین بِده تَوون به پاهام حسین

و هُوَ الحَبیب، اِبنُ الحَبیب

و اَخُ الحَبیب و عَینُهُ شَمسُ الضُحی

و هُوَ الطّبیب، اِبنُ الطّبیب

و اَخُ الطّبیب و بِیتُهُ دارُ الشِّفا

حسین آقام آقام آقام آقام آقام آقام

حسین آقام آقام آقام آقام آقام آقام

به تو دلبسته شدم، به تو دلبسته شدم

به شبای جمعه‌ی کربلا وابسته شدم

به تو دلبسته شدم

مثلِ اون کسی که عاشقونه سَرمَسته شدم

به تو دلبسته شدم

به خدا من از همه غیرِ خودت خسته شدم

و هُوَ الامیر، اِبنُ الامیر

و اَخُ الامیر و اُمُّهُ خَیرُ النِّساء

و هُوَ الحُسین، اِبنُ العَلی

و اَخُ الحسن و اُختُهُ بِنتُ الهُدی

حسین آقام آقام آقام آقام آقام آقام

زندگی بی نمکِ روضه‌ی تو شیرین نیست

زندگی بی نمکِ روضه‌ی تو شیرین نیست

نمکِ شورِ تو بر کوهِ شکر نفروشم

نمکِ شورِ تو بر کوهِ شکر نفروشم

اِی جانم اِی جانم اِی جانم اِی جانم

حسین جانم حسین جانم حسین جانم