مدیریت زمان

زمان، یکی از مهمترین و با ارزش‏ترین سرمایه‏‌ها‏ی انسان است. اول از همه باید نگرش درستی به زمان پیدا کرد. باید باور کرد که زمان مدیریت‏‌پذیر است. زمان را باید مدیریت کرد وگرنه خوب به کار گرفته نمی‏‌شود و هدر می‌‏رود. با مدیریت زمان، می‌‏توان بیشترین کار را در کمترین زمان انجام داد. یکی از […]