آشنایی مختصر با شهید نادر مهدوی حسین بسریا معروف به شهید نادر مهدوی در تاریخ ۱۴/۳/۱۳۴۲ در خانواده‌ای متدیّن در روستای نوکار، از توابع دهستان...